0938.010516
Hotline :
Gạch bông tổng hợp ngẫu nhiên loại B

Gạch bông tổng hợp ngẫu nhiên loại B

CODE: Patchwork mix color
10,000 VNĐ
11,000 VNĐ
Gạch bông tổng hợp tông màu trắng xám đen B

Gạch bông tổng hợp tông màu trắng xám đen B

CODE: Patchwork B-W-G
12,000 VNĐ
13,000 VNĐ
Gạch bông tổng hợp tông màu đỏ vàng nâu B

Gạch bông tổng hợp tông màu đỏ vàng nâu B

CODE: Patchwork R-Y-B
12,000 VNĐ
13,000 VNĐ
Gạch bông tổng hợp tông màu xanh dương - trắng loại B

Gạch bông tổng hợp tông màu xanh dương - trắng loại B

CODE: Patchwork B-W
12,000 VNĐ
13,000 VNĐ
Gạch bông cổ điển CTS 1.1

Gạch bông cổ điển CTS 1.1

CODE: CTS-1.1
16,000 VNĐ
17,200 VNĐ
Gạch bông cổ điển CTS 1.2

Gạch bông cổ điển CTS 1.2

CODE: CTS 1.2
16,000 VNĐ
17,200 VNĐ
Gạch bông cổ điển CTS 1.3

Gạch bông cổ điển CTS 1.3

CODE: CTS 1.3
16,000 VNĐ
17,200 VNĐ
Gạch bông cổ điển CTS 1.4

Gạch bông cổ điển CTS 1.4

CODE: CTS 1.4
16,000 VNĐ
17,200 VNĐ
Gạch bông cổ điển CTS 300.1-B

Gạch bông cổ điển CTS 300.1-B

CODE: CTS 300.1-B
37,000 VNĐ
40,000 VNĐ
Gạch bông cổ điển CTS 300.1-C

Gạch bông cổ điển CTS 300.1-C

CODE: CTS 300.1-C
37,000 VNĐ
40,000 VNĐ
Gạch bông cổ điển CTS 300.2

Gạch bông cổ điển CTS 300.2

CODE: CTS 300.2
47,000 VNĐ
50,000 VNĐ
Gạch bông cổ điển CTS 300.3

Gạch bông cổ điển CTS 300.3

CODE: CTS 300.3
37,000 VNĐ
40,000 VNĐ
Gạch bông cổ điển CTS 304

Gạch bông cổ điển CTS 304

CODE: CTS 304
20,000 VNĐ
22,000 VNĐ
Gạch bông cổ điển CTS 301

Gạch bông cổ điển CTS 301

CODE: CTS 301
20,000 VNĐ
22,000 VNĐ
Gạch bông cổ điển CTS 302

Gạch bông cổ điển CTS 302

CODE: CTS 302
20,000 VNĐ
22,000 VNĐ
Chưa có sản phẩm nào
Gạch bông cổ điển CTS 304

Gạch bông cổ điển CTS 304

CODE: CTS 304
20,000 VNĐ
22,000 VNĐ
Gạch bông cổ điển CTS 301

Gạch bông cổ điển CTS 301

CODE: CTS 301
20,000 VNĐ
22,000 VNĐ
Gạch bông cổ điển CTS 302

Gạch bông cổ điển CTS 302

CODE: CTS 302
20,000 VNĐ
22,000 VNĐ
Gạch bông cổ điển CTS 300.1-B

Gạch bông cổ điển CTS 300.1-B

CODE: CTS 300.1-B
37,000 VNĐ
40,000 VNĐ
Gạch bông cổ điển CTS 300.1-C

Gạch bông cổ điển CTS 300.1-C

CODE: CTS 300.1-C
37,000 VNĐ
40,000 VNĐ
Gạch bông cổ điển CTS BC-103

Gạch bông cổ điển CTS BC-103

CODE: CTS BC-103
Call
Gạch bông cổ điển CTS BC-101

Gạch bông cổ điển CTS BC-101

CODE: CTS BC-101
16,000 VNĐ
17,200 VNĐ
Bàn Mosaic thủ công CTS-01

Bàn Mosaic thủ công CTS-01

CODE: Table CTS-01
Call
Bàn Mosaic thủ công CTS-03

Bàn Mosaic thủ công CTS-03

CODE: Table CTS-03
Call
Bàn Mosaic thủ công CTS-02

Bàn Mosaic thủ công CTS-02

CODE: Table CTS-02
Call
Bàn Mosaic thủ công CTS-04

Bàn Mosaic thủ công CTS-04

CODE: Table CTS-04
Call
Gạch bông cổ điển CTS 300.5

Gạch bông cổ điển CTS 300.5

CODE: CTS 300.5
47,000 VNĐ
50,000 VNĐ
Gạch bông cổ điển CTS 300.7

Gạch bông cổ điển CTS 300.7

CODE: CTS 300.7
47,000 VNĐ
50,000 VNĐ
Gạch bông cổ điển CTS 300.8

Gạch bông cổ điển CTS 300.8

CODE: CTS 300.8
47,000 VNĐ
50,000 VNĐ
Gạch bông cổ điển CTS 300.9

Gạch bông cổ điển CTS 300.9

CODE: CTS 300.9
47,000 VNĐ
50,000 VNĐ
Dung dịch bảo vệ gạch bông CTS SEALER

Dung dịch bảo vệ gạch bông CTS SEALER

CODE: CTS SEALER
200,000 VNĐ
220,000 VNĐ
 
Công ty TNHH Gạch Bông Việt Nam
ĐC : Số 8 - Đường số 25 - Khu phố 5 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức - Tp.Hồ Chí Minh
ĐT : 08.6686.3333 - Hotline: 0938.010516
Email : cts@cementtile.vn
Web : www.cementtile.vn
Alibaba : http://cementtile.trustpass.alibaba.com/
Bản đồ : Xem bản đồ - Click