Một số hình dạng & kích thước gạch bông được sản xuất tại nhà máy gạch bông CTS.

Ngoài các hình dạng & kích thước gạch bông size phổ biến. Chúng tôi có thể sản xuất gạch bông với hình dạng hoặc kích thước tùy biến theo nhu cầu thiết kế của quý khách. 

Xin vui lòng liên hệ Hotline 08.8888.5665 để được tư vấn !

cement tile V 10x20 cm
cement tile U 10x20 cm
cement tile R 10x20 cm
Cement tile Octagonal 20x30cm
Cement tile Octagonal 20x7cm
Cement tile Octagonal 20x8cm
Cement tile lantern 20x20cm
cement tile hexagon 20cm
cement tile hexagon 15cm
Cement tile fish scale 20x20cm
cement tile
Cement tile square 20x20cm
cement tile
cement tile
cement tile
cement tile
cement tile
cement tile
cement tile
cement tile