Hình dạng và và kích thước gạch bông được sản xuất tại Công ty TNHH Gạch Bông Việt Nam

Trên thị trường đang có rất nhiều loại gạch bông có hình dạng & kích thước khác nhau. Tại nhà máy của chúng tôi, chúng tôi có một số hình dạng phổ biến như: gạch bông vuông, gạch hình chữ nhật, gạch lục giác, gạch bát giác, gạch bông vảy cá, gạch lồng đèn, gạch bông hình thoi, gạch bông quả chuông (móng ngựa)…

Các kích thước gạch bông hình vuông: Gạch bông vuông 20x20cm là kích thước phổ biến nhất. Ngoài ra chúng tôi đang sản xuất tại nhà máy của chúng tôi một số loại gạch bông vuông khác bao gồm: 5x5cm; 7x7cm; 10x10cm; 12x12cm; 14x14cm; 15x15cm; 16x16cm; 25x25cm; 30x30cm

Các kích thước gạch bông hình chữ nhật: 5x20cm; 10x20cm; 15x30cm; 7x20cm

Các kích thước gạch bông lục giác: 15x17cm; 20x23cm; 26x30cm; 10x20cm (cạnh 7cm)

Các kích thước gạch bông bát giác: 20x20cm (cắt góc 5cm); 25x25cm (cắt góc 5cm)

Các kích thước gạch bông lồng đèn: 20x20cm

Các kích thước gạch bông vảy cá: 20x20cm

Các kích thước gạch bông chữ thập + ngôi sao: 10.5×10.5cm

Ngoài các hình dạng & kích thước gạch bông size phổ biến. Chúng tôi có thể sản xuất gạch bông với hình dạng hoặc kích thước tùy biến theo nhu cầu thiết kế của quý khách.

Xin vui lòng liên hệ Hotline 08.8888.5665 để được tư vấn !

cement tile V 10x20 cm
cement tile U 10x20 cm
cement tile R 10x20 cm
Cement tile Octagonal 20x30cm
Cement tile Octagonal 20x7cm
Cement tile Octagonal 20x8cm
Cement tile lantern 20x20cm
cement tile hexagon 20cm
cement tile hexagon 15cm
Cement tile fish scale 20x20cm
cement tile
Cement tile square 20x20cm
cement tile
cement tile
cement tile
cement tile
cement tile
cement tile
cement tile
cement tile