Tiêu chuẩn đóng gói gạch bông CTS dựa theo bảng tính sau.