Gạch bông đơn sắc là loại gạch bông một màu hay còn gọi là gạch bông trơn. Thường được sử dụng như một dạng gạch bông viền ở những khu vực khó cắt viền góc. Gạch bông đơn sắc được sản xuất tại công ty tnhh gạch bông Việt Nam theo tiêu chuẩn TCVN 6065 & được quản lý bằng qui trình ISO 9001.