Tag Archives: cts tuyển dụng

Tuyển dụng Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Ngoại Thương năm 2022

Tuyển dụng Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Ngoại Thương năm 2022 I. Mô tả công...

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh & chăm sóc khách hàng

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH & CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Mô tả công việc:...

CTS tuyển dụng nhân viên kinh doanh

I. Mô tả công việc: – Phụ trách hoạt động kinh doanh, tìm kiếm, phát...

Tuyển dụng nhân viên hóa màu & R-D

I. Mô tả công việc: – Nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm gạch bông...

Tuyển dụng quản đốc xưởng sản xuất gạch bông tại Dĩ An – Bình Dương

I. Mô tả công việc: – Điều hành mọi hoạt động sản xuất tại xưởng sản...