Gạch bông lục giác 17.2x15cm. Được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN6065, quản lý chất lượng trên theo ISO9001:2008. Liên hệ mua hàng: 08.88885665