Gạch bông lục giác 15x17cm. Được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN6065, quản lý chất lượng trên theo ISO9001:2008. Liên hệ mua hàng: 08.88885665

Gạch bông lục giác

Gạch bông lục giác 403.1