Gạch bông cao cấp kích thước 15×15 cm. Sản xuất tại công ty tnhh gạch bông việt nam. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn TCVN 6065, quản lý chất lượng bằng ISO 9001:2008.