Tag Archives: nguyen anh 9 tea house

Gạch bông CTS tại phòng trà Nguyễn Ánh 9 – nhà hàng Canteen House

Những nền gạch bông vốn gắn liền với tuổi thơ của nhiều người nay được...